hlina

z geologického hľadiska súdržná zemina, ktorá sa skladá z častíc rôznej veľkosti, ktorá nesmie presiahnuť 2 milimetre. Hlina obsahuje tri sedimentárne zložky - piesok, prach a íl. Podľa prevahy niektorej zo zložiek rozlišujeme hliny piesčité, prachovité alebo ílovité.
Podľa vzniku ich delíme na:
- eluviálne – ležiace na mieste svojho vzniku,
- deluviálne alebo svahové – vznikajúce na svahoch gravitačnými pohybmi premiestnenia elúvia,
- aluviálne alebo povodňové - sú v blízkosti riek,
- jaskynné - väčšinou povodňové hliny,
- morénové - vznikli činnosťou kontinentálnych alebo horských ľadovcov,
- nivné - uloženiny údolných riečnych nív,
- sprašové - vznikli činnosťou vetra. Majú žltavú až nahnedlú farbu. Sú nevápenné a tvorí ich prevažne jemný kremitý prach.
Sprašové hliny s nízkym obsahom uhličitanu vápenatého, podobne ako svahové hliny, sa používajú ako tehlárske suroviny. Niektoré typy hlín sa používajú na hlinené stavby, hlinené omietky a výrobu keramiky. Sú často sfarbené hydroxidmi železa do hneda, žlta alebo hrdzavohneda.

 

Literatúra:

JEDICKEOVÁ, L.: Nerasty a horniny. Ottovo nakladatelství – Cesty, Praha, 2003, 192 s. ISBN: 8071814997
KRIST, E., KRIVÝ, M.: Petrológia. Alfa, Bratislava, 1985, 464 s.
PUTIŠ, M.: Petrografia metamorfovaných hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, 2004, 130 s.
ŠAJGALÍK, J., BOČKOROVÁ, B.: Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti. In: Mineralia Slovaca, 1992, Roč. 24, č. 1-2, s. 121-126.
VOZÁROVÁ, A: Petrografia sedimentárnych hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009, 173 s. ISBN 8022314277


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

     Fotografie hesla v slovniku od harp
Atika
16. júl 2017 - 9:55
     Fotografie hesla v slovniku od harp
Mínium
16. október 2016 - 12:14
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
bunker
3. august 2016 - 18:22
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
lavabo
22. jún 2016 - 10:50
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
Cezúra
9. jún 2016 - 20:29
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
sanitárne vybavenie
1. jún 2016 - 15:51
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
lavor
1. jún 2016 - 15:49
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
hygienické zariadenie
1. jún 2016 - 15:41
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
umývadlo
1. jún 2016 - 15:38
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
výlevka
1. jún 2016 - 15:28
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
poľné opevnenie
31. máj 2016 - 10:24
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
kaverna
17. máj 2016 - 19:44
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
líščia diera
17. máj 2016 - 15:35
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
rašelina
10. máj 2016 - 11:55
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
íl
10. máj 2016 - 11:54
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
prach
10. máj 2016 - 11:54
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
piesok
10. máj 2016 - 11:53
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
usadené horniny
10. máj 2016 - 11:51
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
sedimentárne horniny
10. máj 2016 - 11:51
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
metamorfované horniny
10. máj 2016 - 11:50

hlina

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy