Stanovisko k projektu Komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka - Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa [2] (PDF, 87,0 kB)
Stanovisko k štúdii "Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka" - Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD. [3] (PDF, 209,1 kB)
Stanovisko k návrhu "Komplexná revitálizácia NKP hradu Krásna Hôrka" - ČNK ICOMOS [4] (PDF, 156,0 kB)
Vyjadrenie k architektonickej štúdii "Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka" - Mgr. Michal Šimkovic s.r.o. [5] (PDF, 1,3 MB)