Mesto Trnava pokračuje v obnove jedinečného opevnenia