Obnova historických fasád - kurz vo Svätom Jure 10.10. - 14.10.2016