Vodný mlyn Horša, tzv. dolný mlyn

Ruiny tzv. Dolného mlyna sa nachádzajú za južným okrajom  mestskej časti Levíc – Horše na pravom brehu riečky Sikenica. Objekt nie je zapísaný v ÚZPF.

História a vývoj: 

Ruiny tzv. Dolného mlyna sa nachádzajú na pravom brehu riečky Sikenica. Mlyn s určitosťou stál už v druhej pol. 18. storočia, kedy je zachytený aj na I. vojenskom mapovaní a bol vo vlastníctve Komposesorátu obce Horša.  V časti Panská lúka bola vybudovaná hať, ktorá odvádzala vodu do mlynského náhonu. Podľa výmeru, ktorý udelil Štátny vodohospodársky úrad v Banskej Bystrici horšianskemu komposesorátu v r. 1949 vodné dielo pozostávalo z 84 m dlhej šikmo situovanej hate, z nápustného stavidla, zo 746 m dlhého mlynského náhonu, z dreveného aqvaduktu, z mlynského zhlavia, dreveného vodného kolesa na horný odpad s priemerom 3,80 m a zo 70 m dlhého kanála, ktorý slúžil ako odpadový kanál z mlyna. Spád vody bol vymedzený na 4,60 m a maximálny odber vody na 15 l/sek.
Horšiansky Komposesorát mlyn prenajímal a posledným nájomcom bol Štefan Lipták, ktorý v r. 1946 doplnil zariadenie mlyna elektromotorom. V r. 1950 vstúpil Štefan Lipták aj s celým mlynárskym zariadením do Roľníckeho skladištného družstva v Leviciach.
Budova mlyna bola obdĺžnikového pôdorysu na ktorú sa zo západnej strany napájala prístavba. Do súčasnosti sa z mlyna zachovali už len ruiny hlavnej budovy, ktorá bola pravdepodobne neskoršie rozšírená o menšiu prístavbu a predelená priečkou.  Najlepšie sa zachovala východná časť budovy so zachovanými okennými? a vstupnými otvormi. Zachoval sa tiež odpadový kanál klenutý kamennou klenbou ústiaci  do riečky Sikenica a stopy po mlynskom náhone dodnes dobre čitateľné v teréne. V blízkosti mlyna sa tiež zachovali stopy po bližšie neznámej pravdepodobne hospodárskej stavbe.

Obec: 
Levice
Poloha: 
za južným okrajom mestskej časti
Prístup: 
pešo
Informačné zdroje: 

Bešinová E. : Vodné mlyny v severnom Honte, Zborník Tekovského múzea, r. VIII, 2010 s. 123

Text: M. Martinák

Umiestnenie

Horša

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Vodný mlyn Horša, tzv. dolný mlyn

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy

Momentálne nie je prihlásený žiadny užívateľ.

Nováčikovia

Obrázok používateľa olbi
Obrázok používateľa JanG
Obrázok používateľa Ketkee
Obrázok používateľa Nikola.Halanova
Obrázok používateľa Maťka24
Obrázok používateľa edurike
Obrázok používateľa kkev
Obrázok používateľa Omniameamecumporto