Národný dom, Martin (Komorné divadlo)

Národný dom je budova v Martine. Stojí na rohu Divadelnej ulice a ulice Andreja Kmeťa a v súčasnosti v nej sídli Komorné divadlo (pôvodne Divadlo SNP.)

História a vývoj: 

Pôvodne to bola polyfunkčná budova, v ktorej sídlili divadlo, múzeum, kasíno, hotel a reštaurácia. Bola postavená na základe architektonického návrhu Blažeja Bullu, základný kameň bol položený 30. apríla 1888 a kompletne zrekonštruovaná v rokoch 1952-53. Pri príležitosti 110. výročia otvorenia Národného domu bol 30. augusta 2000 usporiadaný odborný seminár pod názvom Význam Národného domu v kultúrno-spoločenských dejinách Slovenska. Po zrušení Matice slovenskej sa stále častejšie objavovali myšlienky o potrebe postaviť v Martine inštitúciu, ktorá by bola dôstojným priestorom pre slovenské divadlo a knižnicu. Po skonfiškovaní matičných zbierok ostali Slováci bez ústrednej inštitúcie, ktorá by sa okrem iného zaoberala aj zbieraním a opatrovaním národných literárnych pamiatok. A tak sa na podnet podpredsedu, režiséra a herca Slovenského spevokolu Andreja Sokolíka, ktorý vystúpil na zasadnutí Slovenského spevokolu 9. mája 1885, začalo uvažovať o postavení novej budovy. Správny výbor pre výstavbu Národného domu sa v Martine ustanovil 20. marca 1887, pod vedením advokáta a politika Matúša Dullu. Výbor požiadal slovenskú verejnosť o finančnú pomoc. Národné noviny uverejnili výzvu na získanie finančných prostriedkov formou spoluvlastníckych podielov vo výške 50 zlatých. Martinskí advokáti zostavili projekt stavby ako súkromno-podnikateľskú vec. Znamenalo to, že v prípade zákazu spolku sa nemohol jeho majetok (budova) zhabať, ako sa to stalo s prvou matičnou budovou.

 

Architektonický návrh vypracoval architekt - staviteľ Blažej Bulla (projekt je jeho vrcholné dielo) a bol schválený Spolkom pražských architektov. Vonkajšok budovy s priečelím zdobeným korintskými stĺpmi riešil v novorenesančnom štýle, neskrývajúc pritom inšpiráciu napoleonským Parížom. Do stavby na poschodí umiestnil zimnú záhradu v ruskom slohu, s zasklenou kupolou v kruhovom tvare a s bohatým využitím zelene. V divadelnej sále, Národnej dvorane, boli dve proscéniové lóže, parter, tri galérie a veľký priestor na státie. Zmestilo sa do nej okolo 1000 divákov. Priestory Turčianskeho kasína i klubových miestností stvárnil v štýle ľudovej architektúry.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Viac ako storočie existencie sa na Národnom dome výrazne prejavilo, čo dospelo na začiatku tretieho tisícročia až do jeho stavebného, bezpečnostného a technického havarijného stavu. Revízia javiska po ukončení divadelnej sezóny 2000/2001 nepovažovala ďalšiu prevádzku za bezpečnú. Slovenské komorné divadlo Martin (vtedy Divadlo SNP) otvorilo ďalšiu sezónu už len v priestoroch Štúdia, ktoré bolo k Národnému domu pristavané v rokoch 1987/93. Od roku 2001 do roku 2008 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia Národného domu - prvej scény Slovenského komorného divadla vo výške 308 miliónov Sk. Rekonštrukcia bola realizovaná vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva kultúry SR (grantový program Obnovme si svoj dom), Žilinského samosprávneho kraja, Nadácie SPP, mesta Martin a súkromných darcov. Z toho viac ako 63,5 miliónov SK poskytol Žilinský samosprávny kraj, zriaďovateľ Slovenského komorného divadla.

Ulica: 
Divadelná
Obec: 
Martin
Iné názvy: 
Komorné divadlo, Armádne divadlo, Divadlo SNP, kasíno
Poloha: 
V centre mesta
Informačné zdroje: 

Komorné divadlo, Martin

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Národný dom, Martin (Komorné divadlo)

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy