Hrad Červený Kameň

Zachovaná renesančno - baroková pevnosť s rozsiahlym areálom na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Karpatoch. V roku 1970 bol celý areál vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Dodnes si pevnosť zachovala dispozíciu pôvodnej renesančnej pevnosti. Prestavbu uskutočnil Anton Fugger v rozmedzí rokov 1537-1544. Jednalo sa o kastel štvorcového pôdorysu s nárožnými baštami, ktoré majú 3 - 4 metre široké steny. Budova s pivničnými skladovacími priestormi tvorila vtedy jediné obytné krídlo hardu. Pred jadrom pevnosti boli postavené ešte dve predhradia a samozrejme systém priekop a valov. Celé dispozičné riešenie pevnosti ako celku poukazuje na chápanie fortifikácie v kontexte delostreleckej taktiky. Zvláštna pozornosť bola venovaná nárožným baštám v ktorých boli umiestnené delá v štyroch urovniach nad sebou. Bašty boli prepojené kazematmi, ktoré zjednodušovali komunikáciu pri obrane pevnosti. Ďalej bašty osahujú dve zaklenuté podlažia. Aby sa v baštách po výstrele nehromadil dym, bol naprojektovaný systém vetracích otvorov pochádzajúci zrejme od nemeckého mailara Albrechta Dürrera. Palffyovci neskôr pevnosť prestavali na renesančno - barokový zámok. S touto prestavbou začal Mikuláš II. Pálffy v roku 1585. Pristavané bolo ďalšie obytné krídlo s prízemnou budovou. V druhej polovici 17. storočia realizoval Pavol Pálffy prestavbu, ktorá svojou umeleckou úrovňou nezaostáva za inými stavbami barokovej epochy v stredoeurópskom priestore. Dokladá to aj honosná sala terrena na ktorej pracoval v roku 1656 významný taliansky umelec Tencalla. Zaujímavosťou je baroková hradná lekáreň so zachovaným mobiliárom.

História a vývoj: 

Hrad nechala na svojich majetkoch postaviť ešte pred rokom 1240 česká kráľovná vdova Konštancia Uhorská. Neskôr prešiel rukami viacerých významných šľachtických rodín. Začiatkom 16. storočia hrad vlastnili Thurzovci, od ktorých sa dostal do vlastníctva Fuggerovcov (od r. 1535). Anton Fugger nechal starý gotický hrad postupne zbúrať a začal s výstavbou modernej renesančnej pevnosti, ktorá sa realizovala medzi rokmi 1537 - 1544. Vznikla pevnosť obohnaná štyrmi nárožnými delostreleckými baštami. Stavba mala jedno obytné krídlo a veľké skladovacie priestory, ktoré mali slúžiť Fuggerovcom na skladovanie tovaru s ktorým obchodovali. V roku 1588 získal sobášom s Máriou Magdalénou Fuggerovou černenokamenské panstvo barón Mikuláš II. Pálffy ktorý tu sídlil až do r. 1945. Nový majiteľ nechal strohú pevnosť stavebne upraviť aby vyhovovala nárokom kladeným na rodové sídlo. Pálffyovci ešte neskôr celý areál upravili v barokovom štýle. Neskoršie stavebné zásahy už nezmenili ráz stavby. Impozantné sú zachované interiéry s bohatými štukovými obrazcami vyplnenými figurálnymi výjavmi apoteóz a mytologických scén a náročne vybavená sala terrena z r. 1656 od talianskeho majstra J. Tencalla.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Postupná a komplexná pamiatková obnova hradu i celého areálu začala v 70. rokoch 20. storočia a trvá prakticky dodnes. Vrcholiť by mala v rokoch 2011 - 2013 obnovou anglického parku.

Číslo UZPF: 
391
Index PÚSR: 
1 - 26
Obec: 
Častá
Iné názvy: 
Rothenstein, Vöröskő, Bibersburg
Poloha: 
Na hrebeni Malých Karpát nad obcou Častá.
Prístup: 
Z obce Častá po značenej turistickej trase.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Hrad Červený Kameň

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy