Bojná Valy

Hradisko je obličkového tvaru, os pozdĺžna je dlhá cca 600m a osi priečne majú od 200 po 300 metrov. Celková plocha akropole i s predhradím činí skoro 14 ha. Okolo celého areálu sa vinie veľmi dobre zachovaný val, ktorý dosahuje na vnútornej strane výšku 3-5 m a z vonkajšej až 10m, pričom jeho základňa je široká asi 18,5 m. Hlavný val je zbudovaný roštovou konštrukciou a z vonkajšej strany vyložený nasucho kladenou kamennou plentou. Pred valom je predsunutá priekopa, tento spôsob fortifikácie sa ešte raz opakuje v menšom prevedení okolo hradiska a na západe je ešte jeden val. Celkovo bolo opevneniu na západnej strane venované omnoho viac času a i ostatné hradiská v nitrianskej časti majú v západných častiach zosilnenú fortifikáciu. Je jasné, že obyvatelia Ponitria očakávali útok od Váhu, ako potencionálny nepriateľ prichádza do úvahy Moravské kniežactvo. Hlavná línia valu je prerušená v dvoch naproti stojacich bránach, ktoré sú umiestnené na pozdĺžnej ose hradiska. Obe sú kliešťovitého tvaru , čiže sú zalomené dnu do areálu.

Z areálu hradiska pochádzajú unikátne nálezy zvonov a pozlátených plakiet, ktoré dokladajú šírenie kresťanstva na území Nitrianskeho kniežatstva ešte pred byzantskou misiou. 

História a vývoj: 

Hradisko vzniklo ešte v pedveľkomoravskej dobe v 8., alebo na začiatku 9. storočia. Toto územie tvorilo prechod medzi Ponitrím a Považím. Nachádza sa tu viacero lokalít, ktoré pred viac ako 1200 rokmi žili čulým životom. Hradisko Valy I. má ešte v svojej blízkosti ďalšie lokality Valy II. a Valy III. Ďalej sú to lokality Úhrad, Marhát a Rotunda sv. Juraja nad Nitrianskou Blatnicou. Zo strany Považia sú to Pobedím, Kostolec a Hrádok. Hradisko bolo prvýkrát zničené začiatkom 9. storočia, čo súvisí s násilným vpádom Mojmírovcov do Nitrianska. Druhýkrát bolo zničené začiatkom 10. storočia, zrejme ako následok zániku Veľkej Moravy.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Archeologický výskum tu prebieha od roku 2004. V roku 2008 boli v stredovej časti hradiska odkryté obytné zahĺbené i nadzemné objekty s kamennými či hlinenými pecami. Rovnako sa našli výrobné dielne a veľká stavba s kamennou podmurovkou.

Číslo UZPF: 
142
Index PÚSR: 
0
Obec: 
Bojná
Poloha: 
Lokalita leží vo vrcholovom masíve Považského Inovca
Prístup: 
Z Bojnej, alebo z Doliny po neznačenej trase
Informačné zdroje: 

Pieta K., Ruttkay A., Ruttkay M ., Bojná, Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežactva, Nitra 2006

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Bojná Valy

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy