Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Vitajte na stránkach Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Táto organizácia vznikla v r. 1991 v Martine na podporu všetkých tých, ktorí sa (zo záľuby, vedecky alebo komerčne) venujú štúdiu príbuzenských vzťahov rodín so vzťahmi k územiu Slovenska, genealógie, heraldiky a iných príbuzných disciplín.

Slovenskú genealogicko-heraldickú spoločnosť tvorí v súčasnosti vyše 500 členov prevažne zo Slovenska, sčasti tiež z ČR a iných krajín (Maďarsko, USA, Francúzsko).

Na valnom zhromaždení, ktoré sa koná raz za 2 roky, členovia volia výbor a dozorný výbor SGHS. Výbor je 11-členný, jeho členmi sú poprední slovenskí heraldici a genealógovia, pracovníci archívov, vysokých škôl a iných inštitúcií. Predsedom SGHS je PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave, tajomníkom je Milan Šišmiš, pracovník Slovenskej národnej knižnice. (Stanovy, Orgány)

Hlavným zdrojom príjmov SGHS sú príspevky od členov, nadácií a sčasti aj príjmy z vlastných aktivít. K tým patrí predovšetkým vydávanie periodika Genealogicko-heraldický hlas (vychádza od r. 1991 2-krát do roka) a ďalších publikácií.

Spoločnosť spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou, Maticou slovenskou, Odborom archívnictva MV SR, jednotlivými archívmi a múzeami na území Slovenskej republiky, so zahraničnými odbornými a krajanskými organizáciami. Je členom Medzinárodnej konfederácie genealogických a heraldických spoločností, Federácie východoeurópskych rodinno-historických spoločností so sídlom v St. Paul (USA) a Federácie rodinno-historických spoločností so sídlom v Birminghame (Veľká Británia).

Umiestnenie

Martin
Slovensko
49° 3' 46.2168" N, 18° 55' 18.6276" E
Telefónne číslo 1: 
+421–43–4131267
Fax: 
+421–43–4133188
Typ organizácie: 
občianske združenie

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy