Občianské Združenie Mudrochov Mlyn

Aktivity Občianského Združenia Mudrochov Mlyn, ktoré bolo zaregistrované 8.januára 2010 na Ministerstve vnútra SR, so sídlom v areáli Mudrochovho mlyna v Dechticiach, smerujú k podpore a ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt. Občianske združenie Mudrochov Mlyn je dobrovoľné združenie vlastníkov nehnuteľností mlyna Mudrochov a občanov Slovenskej republiky starších ako 18 rokov v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. a násl. . Občianske združenie Mudrochov Mlyn vystupuje ako samostatný subjekt k iným organizáciám sledujúcim podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Hlavným cieľom Občianskeho Združenia Mudrochov Mlyn (ďalej len „OZ MM“) je záchrana mlyna a priľahlých hospodárskych stavieb pochádzajúce z prelomu 18. a 19. storočia nachádzajúcich sa na Liste vlastníctva č. 223 a LV 2426, Katastrálne územie Dechtice, Okres Trnava, Slovenská republika, získanie statusu národnej kultúrnej pamiatky pre daný objekt, ako aj zachovanie existujúcich artefaktov pre budúce generácie, zriadenie Múzea mlynárstva a tradičných remesiel z Dechtíc a iných oblastí, ako aj zriadenie etnografického múzea. Zachovanie pôvodných stavieb, stavebných postupov a prác pri realizácií obnovy objektu v podpore rozvoja vedy a výskumu primárne v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj šírenie dosiahnutých výsledkov prostredníctvom internetu, prípadne iným vhodným verejným spôsobom.

Predmet činnosti združenia, sledujúc stanovené ciele ochrany a podpory kultúrnych a spoločenských hodnôt bude spočívať najmä:

v zriadení múzea mlynárstva a tradičných remesiel z oblasti Dechtíc a okolia, prípadne iné významné činnosti

 • v podpore vzniku dielní na výrobu tradičnej Habánskej keramiky – typickej pre daný región
 • v podpore originálnych projektov zameraných na remeslá vykonávané v danej oblasti, turizmu, kultúry a spoločenského povedomia
 • v podpore vzdelávania obyvateľov Dechtíc a okolia, najmä zriaďovaním mimoškolských aktivít pre deti a mládež
 • v podpore ďalších aktivít v oblasti vedy a techniky
 • v oboznamovaní verejnosti s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu a ich prezentáciou a popularizáciou vhodnými verejnými prostriedkami.

Predmet činnosti združenia bude ďalej aj:

 • presadzovať záujmy obce, v obytnej časti mlyna po rekonštrukcii vytvoriť etnografické múzeum z histórie Dechtíc a okolia
 • propagovať výsledky svojej činnosti na Slovensku, ako aj v zahraničí
 • vytvárať podmienky pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu v regióne
 • organizovať semináre, konferencie a ďalšie odborné, ako aj laické podujatia s cieľom informovať širokú verejnosť
 • vzdelávať mládež a študentov najmä organizovaním mimoškolských aktivít.

Podporiť občianské združenie 2% daní nájdete na www.mudrochovmlyn.sk

 

Umiestnenie

Mudrochov mlyn
Dechtice 259
Dechtice
Slovensko
48° 33' 7.4988" N, 17° 35' 8.6712" E
Telefónne číslo 1: 
+421 915 239037
Typ organizácie: 
občianské združenie
Zriaďovateľ: 
PhDr. Karol Závodský, Ing. Petra Koníková, Ing. Samuel Závodský

 • Verzia pre tlač
 • Poslať priateľovi
 •  

You are not authorized to access this content.

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Občianské Združenie Mudrochov Mlyn

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy