Kalvársky fond

IČO: 45019410

DIČ: 2022555568 Banka: VÚB banka 

Číslo účtu: 2420429355/0200 

Bic/swift SUBASKBX 

IBAN: SK62 0200 0000 0024 2042 9355

 

Vznik, poslanie a ciele Kalvárskeho fondu

Na základe Memoranda o spolupráci pri obnove Banskoštiavnickej kalvárie z 29. septembra 2007 a ako výsledok neskorších stretnutí zainteresovaných, bol zostavený prípravný výbor v zložení Katarína Vošková, Martin Macharik a Marek Kapusta. Ten pripravoval registráciu občianskeho združenia a vytvorenie jeho stanov. Obnovené združenie Kalvársky fond oficiálne vzniklo 17.1.2008 potvrdením stanov a registráciou na Ministerstve vnútra SR. Výkonným orgánom združenia je Kalvársky výbor, ktorý riadi činnosť medzi zasadaniami členskej schôdze. Poslaním Kalvárskeho fondu je revitalizácia banskoštiavnickej kalvárie, jej rekonštrukcia, zveľadenie a sprístupnenie verejnosti a jej ďalší rozvoj a dlhodobá udržateľnosť prevádzky a využitia. Kalvársky fond svoje poslanie zabezpečuje projektom revitalizácie banskoštiavnickej kalvárie a aktívnym prispievaním k jeho realizácii v rámci svojich kompetencií a možností v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú sa v jej areáli.Atraktívny barokový areál s historickou lipovou alejou má silné genius loci a výnimočné je aj zasadenie kalvárie do krajiny, ktoré je natoľko pôsobivé, že jej fotografie nechýbajú v žiadnej reprezentatívnej publikácii o Slovensku. Komplex kostolov a kaplniek je však dlhodobo v zdevastovanom stave, ktorý sa zhoršuje a len aktívna zmena tohto vývoja môže zachrániť tento skvost kultúrno-historického dedičstva pre ďalšie generácie.

Umiestnenie

Antona Pécha 2
Banská Štiavnica
Slovensko
48° 27' 31.518" N, 18° 53' 26.9268" E
Telefónne číslo 1: 
+421 (0) 905 360 307
Typ organizácie: 
občianske združenie

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Kalvársky fond

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy