Cezhraničný projek "Z prameňov spoločnej histórie“ sa usiluje o vynovenie Lesníckeho a drevárskeho múzea

Obrázok k článku

Slovensko - maďarský projekt "Z prameňov spoločnej histórie“ lesníckych partnerov má za cieľ dobudovanie areálov dvoch múzeí. Jedným je Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (LDM), ktoré je súčasťou štátneho podniku LESY SR (LESY), a v Maďarsku je to Lesnícke múzeum Zilahy Aladára v Szilvásvárade. Cieľom podaného projektu u nás je renovácia dvorového areálu LDM, ktorá má potenciál vytvoriť moderný otvorený kultúrno-vzdelávací a oddychový priestor plný zelene uprostred mesta a ponúknuť verejnosti novú dimenziu múzejnej prezentácie. Maďarský partner plánuje zrekonštruovať a dobudovať svoju budovu múzea v Lesníckom skanzene v doline Szalajka – Szilvásvárad. O zámere informovala agentúru SITA Miriam Turayová z LDM.

 

Projektom sa LESY a EGERERDŐ Erdészeti Zrt. uchádzajú o podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko vo výške viac ako jeden milión tristotisíc eur a z toho LESY majú dostať viac ako sedemstotisíc eur.

 

Zvolenské múzeum sídli na Námestí SNP v centre mesta v historických budovách, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a ktorým prináleží nádvorie s plochou takmer 17 árov. „Práve tento veľkorysý priestor oživia dve moderné bezbariérové exteriérové expozície. Prvá z nich predstaví lesy a lesníctvo v minulosti. Prostredníctvom funkčných lesníckych modelov a interaktívnych edukačných prvkov umiestnených v parkovo upravenom areáli priblíži lesné remeslá, z ktorých mnohé už dnešnej verejnosti nie sú známe. Druhá expozícia znázorní les ako zdroj lesných produktov a les ako únikový a ochranný priestor. Pripomenie úlohu lesa ako úkrytu pre vydedencov, pustovníkov, azylu pre prenasledovaných, miesta odboja počas vojnového nebezpečenstva,“ uviedla o zámeroch historička LDM a spoluautorka projektu Tatiana Figurová.

Partneri na základe dlhoročných vzťahov majú záujem spoločným projektom posilniť vzájomnú výmenu poznatkov podporenú aj spoločným výskumom, realizáciou odborných exkurzií, prípravou spoločných podujatí a výmenných výstav. 

 

„Parková oddychová zóna a nová programová ponuka múzea v atraktívnom prevedení sa stane návštevnícky a turisticky vyhľadávaným prírode blízkym priestorom, ktorý umocní označenie Zvolena ako mesta lesníctva a obnovené múzeum v Szilvasvárade efektívne prispeje k rastu návštevnosti Lesníckeho skanzenu v doline Szalajka,“ dodala na záver Figurová.

 

Zdroj: http://www.muzeum.sk

 

 


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy